Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Stadslogement Westersingel.

1. Algemeen:

1.10 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de gasten van: Stadslogement Westersingel -Westersingel 34- 8601 EN - Sneek.

1.11 Waar u in deze voorwaarden leest “gast(en)” kunt u ook lezen “huurder(s)” of gebruiker(s).

1.12 Freek Bokma is eigenaar van Stadslogement Westersingel. Voor problemen tijdens uw verblijf kunt u hem bereiken op 0622465783. 

1.13 Met het aangaan van een reservering worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.

1.14 Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gasten.

1.15 Gebruikers dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben en minimaal 21 jaar of ouder te zijn.

1.16 De beheerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.

1.17 Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in Stadslogement Westersingel zijn voor rekening van de gebruikers.

1.18 Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door de gebruikers te worden gemeld en mogelijk te worden vergoed.

1.19 Gebruikers dienen instructies van de beheerder op te volgen.

1.20 De beheerder kan gebruikers, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang van Stadslogement Westersingel ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfkosten.

1.21 De administratie van de beheerder is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.

1.22 Gebruikers van Stadslogement Westersingel dienen zich te houden aan het onderstaande Huishoudelijk Reglement.

 2. Reservering en Bevestiging:

2.1 De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of per e-mail worden aangegaan.

2.2 Na ontvangst van de reservering stuurt Stadslogement een bevestiging. Daarna is de reservering definitief.

3. Betaling:

3.1 De verblijfkosten in Stadslogement Westersingel dienen bij aankomst te worden voldaan door overschrijving van de kosten per bankierenapp, per pin of contant.  

4. Annulering:

4.1 Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons schriftelijk te melden zodat wij de vrijgevallen kamers(s) alsnog opnieuw kunnen aanbieden.

4.2 U kunt tot 10 dagen voor aankomst kosteloos annuleren. Annuleert u later dan bent u verantwoordelijk voor de complete huursom.   

5. Aansprakelijkheid:

5.1 Alle risico’s m.b.t. een verblijf in Stadslogement Westersingel zijn voor rekening van de gasten.

5.2 Eigenaar / Stadslogement Westersingel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel voortvloeiend uit het verblijf in het Logement.

5.3 De beheerders zij niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de     huurder(s). Bij geschillen zijn alle (juridische kosten) voor rekening van de huurder(s).

5.4 Bij verlies van sleutels van het Logement worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de huurder(s) in rekening gebracht.

6. Huishoudelijk Reglement:

6.11 Op de dag van aankomst kunt u vanaf 15:00u van uw kamer(s) gebruik maken.

6.12 Op de dag van vertrek dienen de kamer(s) uiterlijk om 10:30u vrij te zijn. U kunt de sleutels achterlaten in de gehuurde kamer. U kunt zelf vertrekken zonder aanwezigheid van eigenaar of hostess.

6.13 Alleen in overleg kan van één van bovengenoemde tijden afgeweken worden.

6.14 Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

6.15 Gebruik door derden van de kamer(s) is niet toegestaan.

6.16 Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de beheerder en zonder bijbetaling overnachten in de kamer(s).

6.17 Het is niet toegestaan om met meer personen in de kamer(s) te verblijven als afgesproken in huurovereenkomst.

6.18 Huisdieren zijn niet toegestaan..

6.20 Roken en open vuur is in de kamers en openbare ruimten is niet toegestaan. Buiten roken is toegestaan.

Algemene Voorwaarden Stadslogement Westersingel - Westersingel 34 - 8601 EN - Sneek